Zijn schapen intelligent? Dit is wat de wetenschap ons vertelt.

We hebben allemaal wel eens gehoord dat mensen “schapen” worden
genoemd als een belediging. Het is een insinuatie dat mensen volgen
zonder na te denken of vragen te stellen, ongeacht wie ze volgen.
Schapen zijn dom, toch? Tenminste, dat is wat mensen heel, heel lang
geloofden. In feite dachten mensen duizenden jaren lang dat schapen
behoorlijk domme dieren waren. Onze opvattingen over de intelligentie
van schapen zijn echter veranderd. Het antwoord op je vragen over de
intelligentie van schapen zal je misschien verrassen.

Zijn schapen intelligent?

Schapen zijn verrassend intelligent! Zo intelligent zelfs dat hun IQ
vergelijkbaar is met dat van koeien en iets lager dan dat van varkens,
die bekend staan als uitzonderlijk intelligente wezens met complexe
emoties en socialisaties. Als het erop aankomt, zijn schapen
prooidieren, dus een hoge mate van intelligentie en probleemoplossend
vermogen is essentieel om ze in leven en veilig te houden.

Hoe weten we dat
schapen intelligent zijn?

Schapen hebben een relatief hoge gezichtsscherpte, en zij gebruiken
dit gezichtsvermogen om hun omgeving in te schatten en te leren. Zij
kunnen kleuren zien en kunnen kleuren en vormen identificeren met alles
van voedsel tot roofdieren. Schapen zijn intelligent genoeg om een
zekere mate van objectpermanentie te hebben. Dit betekent dat als je
voedsel voor een schaap bedekt, het schaap zich nog steeds bewust is van
de aanwezigheid van het voedsel, ook al kan het het niet meer zien. Ter
vergelijking: mensenbaby’s ontwikkelen pas objectpermanentie als ze
ongeveer 8 maanden oud zijn.

Ze kunnen hun reukzin ook gebruiken om meer te weten te komen over de
wereld om hen heen. Zo kunnen schapen hun favoriete voedsel herkennen en
voedsel dat hen ziek kan maken. Een schaap kan zijn reukzin ook
gebruiken om bekende schapen te onderscheiden van vreemden, en om zijn
eigen nakomelingen en die van andere schapen te herkennen.

Schapen kunnen hun zintuigen gebruiken om een mentale bibliotheek
samen te stellen van voorwerpen, gebeurtenissen en gewaarwordingen. Dit
helpt hen bij het leren, beoordelen en plannen, afhankelijk van de
situatie. Het zijn nieuwsgierige maar voorzichtige dieren, en een goed
geheugen van dingen die ze hebben meegemaakt kan hen helpen veilig en
gezond te blijven. Het geheugen kan schapen ook helpen voedsel te vinden
en onaangename dingen te vermijden. In een onderzoek herinnerden schapen
zich waar voedsel was verstopt in een doolhof 22 weken nadat ze het
doolhof voor het eerst hadden ervaren en het voedsel hadden
gevonden.

Schapen zijn sociale dieren

Een deel van wat schapen zo intelligent maakt, is hun complexe
sociale interactie. Deze kuddedieren kunnen verschillende vocalisaties
met elkaar gebruiken om verschillende dingen te communiceren, net zoals
mensen, katten, honden en varkens dat doen. Schapen hebben ook een
aangeboren vermogen om te leren van het observeren van anderen. Lammeren
die nog nooit flesvoeding hebben gehad, wennen bijvoorbeeld snel aan
flesvoeding als ze in de buurt zijn van andere lammeren die wel
flesvoeding hebben gehad. Lammeren die nog nooit met de fles zijn gevoed
en in gezelschap zijn van andere lammeren die wel met de fles zijn
gevoed, zullen er langer over doen om te leren hoe ze de flessenspeen
moeten gebruiken.

De sociale interacties van schapen dienen om iedereen in de kudde te
beschermen tegen roofdieren. Het kan er ook toe bijdragen dat iedereen
voldoende voedsel krijgt. Aangezien schapen kunnen leren van het kijken
naar andere schapen, kunnen zij voedselbronnen herkennen door te kijken
naar andere schapen die eerder in een bepaald gebied voedsel hebben
gevonden. Ze vormen ook banden met andere schapen en hebben een
uitgesproken voorkeur voor het gezelschap van bepaalde dieren. Wanneer
schapen van hun metgezellen worden gescheiden, kunnen ze gestrest en
minder handelbaar worden. Sommige schapen hebben zelfs zo’n sterke band
met anderen dat ze ervoor kiezen bij elkaar te blijven in plaats van
elkaar te verlaten om bij beter voedsel te komen.

De band
tussen ooi en lam is bijzonder belangrijk

Ooien spenen hun lammeren op natuurlijke wijze rond de leeftijd van 6
maanden, hoewel sommige lammeren ook daarna nog blijven zogen. Als de
ooi en het lam vóór de leeftijd van 4 à 6 maanden van elkaar worden
gescheiden omdat het gedwongen wordt te spenen, vertonen zowel de ooi
als het lam nog enkele dagen of zelfs weken na de scheiding tekenen van
stress. Gestresste schapen vertonen gedragingen als ijsberen en knagen
aan ongeschikte voorwerpen. Sommige studies hebben zelfs aangetoond dat
lammeren die te vroeg van hun moeder worden gescheiden een slechte
immuniteit en stressrespons hebben.

Ooien hebben ook de neiging een hechte band te vormen met andere
ooien die pas hebben gelammerd. Naarmate de lammeren ouder worden,
ontwikkelen ze vriendengroepen waarin ze kunnen spelen en leren in een
veilige omgeving onder het waakzame oog van de ooien. Door met elkaar
banden aan te knopen, kunnen de ooien hun jongen beter in het oog houden
en kunnen zij rekenen op de steun van andere ooien die bereid zijn de
lammeren eveneens te beschermen. Dit gedrag komt bijna uitsluitend voor
bij ooien en lammeren, aangezien rammen hun eigen sociale hiërarchieën
ontwikkelen waarbij dominantie en onderlinge gevechten een rol spelen.
Rammen ontwikkelen wel nauwe banden met andere rammen, maar die zijn
beladen met dominantiegedrag.

Hoe herkennen schapen elkaar?

Schapen zijn zeer goed in het herkennen van gezichten; sommige
schapen kunnen zich het gezicht van een ander schaap tot twee jaar lang
herinneren. Met hun gezichtsscherpte kunnen ze foto’s van schapen en
andere dieren herkennen, en schapen hebben de neiging een voorkeur te
tonen voor foto’s van andere schapen. Ze worden vooral gekalmeerd door
foto’s van schapen waarmee ze vertrouwd zijn of waaraan ze een band
hebben. Sommige schapen hebben laten zien dat zij een foto met profiel
van een ander schaap kunnen herkennen nadat zij alleen een foto met het
gezicht erop hadden gezien. Zij zijn echter niet in staat een foto te
herkennen van een schaap dat zij alleen in profiel gezien hebben.

Het vermogen om bekende gezichten te herkennen strekt zich ook uit
tot de mens, wat belangrijk is voor het overleven van schapen. Zij zijn
in staat hun verzorgers op het zicht te herkennen, ook op foto’s. In een
onderzoek werd een kleine groep schapen geleerd beroemdheden te
herkennen, die zij vervolgens vanuit verschillende hoeken en in
verschillende settings konden herkennen.

Conclusie

Schapen zijn veel intelligenter en sociaal complexer dan we doorgaans
denken. De wetenschap verbetert onze kennis van schapen en hun vermogen
om te leren en sociale banden aan te gaan. Veel van de gedragingen die
we bij schapen zien, zijn uit noodzaak ontwikkeld, omdat ze de schapen
veilig houden en het voortbestaan van de kudde waarborgen. Onze
groeiende kennis over de intelligentie van dieren helpt ons het
dierenwelzijn te verbeteren en nieuwe manieren te vinden om dieren zoals
schapen een comfortabele, gelukkige en gezonde omgeving te bieden, ook
als ze niet als huisdier worden gehouden.

: manizosx,