Zijn papegaaien en toekans verwant? Wat is het verschil?

Als je als kind ooit Froot Loops hebt gegeten en naar de film Paulie
hebt gekeken, dan hebben de prachtige vogels die toekans en papegaaien
zijn, waarschijnlijk je kindertijd getekend. Deze charismatische wezens
zijn inderdaad prachtige vertegenwoordigers van de klasse Aves; maar
zijn deze vogels, behalve kleurrijk, ook verwant?

Technisch gezien niet: Toekans behoren tot de Ramphastidae-familie,
en hun naaste verwanten zijn de Amerikaanse barbets. Aan de andere kant
maken papegaaien deel uit van een grote orde die meer dan 350 vogels
omvat; ara’s, kaketoes, en parkieten worden allemaal als “papegaaien”
beschouwd. Laten we eens kijken wat de belangrijkste verschillen en
overeenkomsten tussen deze vogels zijn.

Snelle feiten over
papegaaien en toekans

Gewone naam: Papegaai Toucan
Wetenschappelijke naam: Psittaciformes Ramphastidae
Familie: Drie superfamilies:
Cacatuoidea (kaketoes)
Psittacidae (echte papegaaien)
Strigopoidea (Nieuw-Zeelandse papegaaien)
Ramphastidae
Levensduur: Tot 80 jaar Tot 20 jaar
Maat: 3,5 inch tot 40 inch 11 inch tot 25 inch
Gewicht: 2,25 ons tot 3,5 pond 4,5 ons tot 1,5 pond
Dieet: Omnivoor Frugivorous, omnivorous
Distributie: Oceanië, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika en
Afrika
Zuid Mexico, Centraal Amerika, Zuid Amerika
Habitat: Warme klimaten Tropen, Regenwouden

Toucan Overzicht

Toekan is de algemene naam voor de vogels van de familie
Ramphastidae, in de orde Piciformes. Het zijn middelgrote klimvogels met
grote, felgekleurde snavels. Die stelt hen in staat hun temperatuur te
regelen. Ze hebben ook een lange tong die hen helpt bij het eten van
vruchten en zaden. Toekans komen vooral voor in het regenwoud van de
Amazone.

Papegaai Overzicht

Papegaai is een algemene term die verwijst naar verschillende soorten
van de orde Psittaciformes. Over het algemeen hebben deze vogels een
grote, gehaakte snavel, felle kleuren en zijn ze goed in het imiteren
van geluiden.

Bovendien worden papegaaien onderverdeeld in drie superfamilies:

 • Cacatuoidea (kaketoes)
 • Psittacidae (echte papegaaien)
 • Strigopoidea (Nieuw-Zeelandse papegaaien)

De meeste behoren tot de familie Psittacidae, waartoe ook de
parkieten en papegaaien behoren.

Deze vogels staan ook bekend om hun spraakvermogen, dat bij sommige
soorten sterk ontwikkeld is. Dit is de voornaamste reden waarom mensen
papegaaien zo graag als huisdier houden.

Wat zijn
de verschillen tussen papegaaien en toekans?

Habitat

Papegaaien zijn over de hele wereld verspreid; zij komen voor in
tropische en subtropische werelddelen zoals Australië, Zuid-Azië,
Zuidoost-Azië, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Toekans komen
daarentegen vooral voor in Zuid- en Midden-Amerika. Zij gedijen in een
warm, vochtig klimaat en in regenwouden.

Temperament

Hoewel er enkele verschillen zijn tussen de 40 soorten toekans, zijn
het over het algemeen geen erg schuwe vogels; de Toco toekan
bijvoorbeeld, de grootste en beroemdste van de toekans (de trotse
vertegenwoordiger van de Froot Loops, Sam, is ook een Toco) gaat zo ver
dat hij huizen binnendringt om voedsel te stelen!

In vergelijking met papegaaien zijn toekans echter geen bijzonder
kuddedieren; zij vliegen liever in verspreide groepen, de een na de
ander, dan in compacte zwermen, zoals papegaaien. Bovendien is het
zeldzaam om in gevangenschap meer dan één individu per kooi aan te
treffen, aangezien zij meer solitair en territoriaal zijn. Anderzijds
leven papegaaien het liefst samen met soortgenoten, en sommige soorten
verhongeren zelfs als ze alleen in hun kooi worden gelaten.

Dieet

Toekans zijn frugivore vogels, wat betekent dat ze
voornamelijk fruit eten. In het wild eten ze ook kleine hagedissen,
insecten, eieren van andere vogels en zelfs jonge vogels. Ze gebruiken
hun snavel als een tang om hun voedsel te grijpen. Bovendien verbruiken
deze vogels niet veel water, omdat ze het vocht dat ze nodig hebben,
halen uit de vruchten die ze eten; dit is een van de redenen waarom het
dieet van de toekans hoofdzakelijk gebaseerd is op vruchten.

Bovendien is een van de morfologische eigenaardigheden van toekans
dat zij geen krop hebben – dat is een orgaan van het
spijsverteringsstelsel van vogels, dat wordt gebruikt om grote porties
voedsel op te slaan vóór de vertering.

Toekans zijn dus niet in staat om zaden te verteren zoals papegaaien.
Bovendien is hun maag veel kleiner, zodat ze het voedsel heel snel weer
wegwerken.

Anderzijds zijn papegaaien overwegend omnivoren:
hoewel hun dieet hoofdzakelijk gebaseerd is op voedsel van plantaardige
oorsprong, kunnen zij ook voedsel van dierlijke oorsprong eten. Elk van
de 350 papegaaiensoorten heeft zijn eigen voedingspatroon, maar over het
algemeen eet de overgrote meerderheid van de papegaaien aanzienlijke
hoeveelheden fruit, groenten, zaden en kleine ongewervelde dieren zoals
insecten.

Een papegaai in het wild zal zich dus voeden door zich aan te passen
aan de middelen die aanwezig zijn in de omgeving waar hij leeft:

 • Vruchten
 • Bloemen
 • Verse groenten
 • Zaden
 • Granen
 • Insecten
 • Kleine ongewervelden

Aangezien zij meer dan de helft van hun tijd en energie besteden aan
foerageren, zullen papegaaien de voorkeur geven aan zaden en gedroogde
vruchten, voor hun hoge energie-inname.

Man vs Vrouw

In het algemeen hebben papegaaien een belangrijk seksueel dimorfisme:
mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen, aangezien zij een veel
kleurrijker verenkleed hebben om vrouwtjes aan te trekken, die vaak een
doffer verenkleed hebben.

Bij toekans is het moeilijker om mannetjes van wijfjes te
onderscheiden, omdat deze soort geen sexueel dimorfisme in kleur
vertoont. Daarentegen is de snavel van mannetjes vaak langer dan die van
wijfjes.

Levensduur

Een van de belangrijkste verschillen tussen papegaaien en toekans is
hun lange levensduur. Papegaaien staan inderdaad bekend om hun
uitzonderlijke levensduur, vooral wanneer ze in gevangenschap worden
gehouden. Sommige soorten, zoals de Afrikaanse grijze papegaai, kunnen
wel 80 jaar oud worden!

Toekans daarentegen, zelfs die in gevangenschap worden gehouden,
worden zelden ouder dan 30 jaar (hoewel dit voor een vogel nog steeds
indrukwekkend is!).

Voortplanting

Papegaaien leggen eieren in nesten op bomen, kliffen of op de grond;
de vrouwtjes leggen twee tot vijf eieren die zij alleen of afwisselend
met het mannetje uitbroeden. Na 17 tot 30 dagen komen de eieren uit, en
het vrouwtje blijft een week of twee in het nest totdat de eerste veren
verschijnen zodat de kuikens geen kou hoeven te lijden. Dan, een paar
weken later, zullen deze opstijgen.

Toekans van hun kant zijn van het boomtype: dat wil zeggen dat zij
hun nesten maken op de bodem van een holte die in het rotte hout van een
boom is gegraven. De holte, die de doorgang voor de vogel net vrijlaat,
kan verscheidene jaren achtereen worden gebruikt.

Als de burcht te smal is, kan de toekan hem vergroten, maar hij kan
niet door het gezonde hout boren om er een te maken. De leg bestaat
meestal uit twee tot vier eieren die de twee volwassenen om beurten
uitbroeden. Wanneer ze uit het ei komen, zijn de jongen naakt en blind,
zonder het minste dons. Ze worden door het mannetje en het vrouwtje
gevoed met vruchten en insecten en groeien in een paar weken. Het
verenkleed verschijnt na een maand. Het verlaten van het nest gebeurt
tussen 47 en 49 dagen.

Is
het houden van Toekans als huisdier anders dan het houden van
papegaaien?

In tegenstelling tot de verschillende soorten papegaaien, is het niet
erg gebruikelijk om toekans te zien die als gezelschapsvogels worden
gehouden. Ook is het niet in alle staten legaal om zo’n dier in huis te
hebben. Ze zijn niet alleen veel duurder dan papegaaien (sommige toekans
als huisdier worden verkocht voor meer dan $10.000!), ze zijn ook
moeilijker te houden.

Inderdaad, toekans hebben meer specifieke behoeften dan
papegaaien:

 • Zij hebben een grotere kooi nodig, met veel zitstokken en takken om
  hun natuurlijke habitat in het regenwoud na te bootsen.
 • Ze hebben een kwetsbaardere gezondheid.
 • Ze zijn rommeliger.
 • Ze kunnen niet praten.
 • Vaak is een speciale vergunning nodig om ze in gevangenschap te
  houden.
 • Ze zijn vaak agressiever en territorialer tegenover andere
  vogelsoorten.
 • Ze zijn moeilijker te hanteren.

Net als papegaaien zijn toekans echter intelligent, speels en,
eenmaal getemd, genieten ze van menselijk gezelschap, hoewel niet zo
aanhankelijk als papegaaien.

Laatste gedachten

Als prachtige vertegenwoordigers van de grote Aves-klasse delen
papegaaien en toekans enkele vergelijkbare kenmerken: ze hebben beide
een kleurrijk en flamboyant verenkleed, zijn intelligent, speels, en
kunnen in gevangenschap worden gehouden (hoewel dit in het geval van de
toekan iets gecompliceerder is). Deze vogelsoorten zijn echter niet
verwant, en verschillen vooral in habitat, geografische verspreiding,
dieet, voortplanting, en sexueel dimorfisme.

: Pabloavanzini,