Wat was het redden van soorten?

De website Saving Species, voor het laatst bijgewerkt in 2019, werd
in 2007 opgestart door Dr. Stuart Pimm, en gewijd aan het behoud van de
natuur met als doel verschillende diersoorten te redden, zoals hun naam
al aangeeft. Maar waar ging het bij Saving Species allemaal om, en wat
hebben ze weten te bereiken? Laten we eens nader kijken naar deze nu
uitgestorven natuurbeschermingsgroep die tot doel had de bedreigde
dieren van de wereld te redden.

Het doel van SavingSpecies

SavingSpecies is opgericht met een enkelvoudig doel: het redden van
diersoorten die als gevolg van de huidige omstandigheden met uitsterven
worden bedreigd. De groep richtte zich vooral op plaatsen waar de
biodiversiteit van de regio buitengewoon veel gevaar loopt permanent te
worden veranderd of verloren te gaan. Met behulp van
uitstervingsmodellen en verspreidingskaarten van soorten van enkele van
de meest vooraanstaande namen in de wetenschap, stelde Saving Species
instandhoudingsprioriteiten vast en zorgde ervoor dat de dieren die het
meest hulp nodig hadden, die ook kregen.

Waarom ze het deden

Lezend op de Over Ons pagina van de Saving Species website, is het
duidelijk dat deze groep drie hoofdredenen had voor hun activisme. Ten
eerste sterven de planten en dieren van de wereld uit in een tempo dat
in 60 miljoen jaar niet is vertoond. Ten tweede leiden veranderende
weersomstandigheden wereldwijd tot een klimaatverandering die resulteert
in het verlies van zeldzame en unieke ecosystemen. En ten slotte wordt
er te veel koolstof in de atmosfeer gebracht, wat leidt tot het verlies
van bossen doordat de bomen die overtollige koolstof absorberen.

Hun principes en
prioriteiten

Saving Species was zeer duidelijk over de principes die als leidraad
dienden voor alle beslissingen, prioriteiten en acties van de groep.
Deze beginselen waren betrokkenheid bij lokale actie, meting van
instandhoudingsresultaten, en wetenschappelijke zorgvuldigheid.

Natuurlijk zijn er talrijke bedreigde diersoorten die hulp nodig
hebben. Saving Species kon ze niet allemaal bereiken, en daarom waren ze
heel specifiek over hun prioriteiten. Hun eerste prioriteit was
bijvoorbeeld lasergerichtheid. Ze kochten land van lage kwaliteit dat in
de buurt lag van grotere beschermde gebieden in hotspots van
biodiversiteit en restaureerden het, zodat ze het meeste uit hun
financiering konden halen.

Hun volgende prioriteit was wetenschappelijke zorgvuldigheid. Daartoe
hebben zij enkele van s werelds meest vooraanstaande
natuurbeschermingswetenschappers in hun wetenschappelijke raad gezet om
elk project te beoordelen en de kans op succes te bepalen.

Prioriteit nummer drie was de betrokkenheid van de gemeenschap.
SavingSpecies wilde de instandhoudingsinspanningen gebruiken om de
plaatselijke gemeenschappen te steunen door de werkgelegenheid te
verhogen via projecten of door de inkomsten uit toerisme in het gebied
te verhogen.

De laatste prioriteit van Saving Species was het vormen van
partnerschappen met plaatselijke natuurbeschermingsgroepen. Daartoe
verstrekten zij middelen aan gemeenschappen en plaatselijke groepen,
waaronder financiering voor de aankoop van land, advisering over
wetenschappelijke en technologische kwesties, en verstrekten zij
middelen en begeleiding bij onderzoek en monitoring.

Hoe deden ze het?

Saving Species was er vooral op gericht plaatselijke groepen te
helpen waardevolle stukken land te verwerven om te gebruiken voor
natuurbehoudsdoeleinden. Zij stelden vast welke gebieden het grootste
gevaar vormden voor de biodiversiteit, die ernstig werd bedreigd door
ontwikkeling en exploitatie. Wetenschappers en onderzoekers van hoog
niveau bepaalden welke stukken land het beste konden worden aangekocht;
vaak lagen die stukken land naast grotere gebieden die reeds voor
natuurbehoud werden gebruikt. Hierdoor werd het leefgebied van bedreigde
dieren uitgebreid en een veiliger habitat gecreƫerd.

Wat stond er op de
Saving Species website?

Toen u voor het eerst de website van SavingSpecies bezocht, werd u
begroet door een grote banner met de tekst ONZE PROJECTEN STOPPEN
EXTINCTIES. Dat is natuurlijk een vrij boude bewering, maar het toont
wel aan hoe serieus deze groep hun werk neemt. Hun homepage liet goed
zien wat hun doelen waren door hun grote intentie te tonen om land aan
te kopen en het te herstellen zodat bedreigde dieren er gebruik van
kunnen maken.

Op deze website stond ook een reeks artikelen die waren geschreven
door de oprichter van de groep, Stuart Pimm. Deze artikelen hadden
betrekking op verschillende onderwerpen in verband met natuurbehoud,
waaronder een jaarlijkse boodschap van de oprichter en artikelen over
onderwerpen als Habitats weer heel maken.

Conclusie

Als je vandaag naar savingspecies.com gaat, zul je niets vinden. Maar
op een bepaald moment was dit een bloeiende website voor een
natuurbeschermingsgroep die zich inzette voor het redden van bedreigde
dierenpopulaties over de hele wereld. Er is geen informatie beschikbaar
over waarom deze website is verdwenen, maar de bedreigde
dierenpopulaties van de wereld zijn er slechter af door.

Misschien bent u ook geĆÆnteresseerd in:

  • Wat eten gordeldieren? Alles wat je moet weten!
  • Wat eten pauwen in het wild en als huisdier?
  • Zijn Koalas goede huisdieren? Wat u moet weten!