Waar leven fretten in het wild?

Er zijn veel verschillende soorten fretten. Ze komen voor in veel
verschillende landen over de hele wereld, waaronder de Verenigde
Staten.

Europese fretten zijn typisch het soort fret waar de meeste mensen
aan denken. Zoals hun naam al doet vermoeden, komen zij oorspronkelijk
uit Europa. Velen worden daar vandaag nog in het wild aangetroffen. Zij
verschillen van de huidige tamme fret, hoewel tamme fretten ooit uit
Europa werden ingevoerd.

Zwartvoetige fretten komen van nature voor in de Verenigde Staten.
Deze soort is echter zeer bedreigd. Hun aantal is in de loop van de
20eth eeuw snel afgenomen als gevolg van de afname van
natuurlijk voedsel en de vogelpest.

Deze soort werd in 1979 uitgestorven verklaard, maar in 1981 werd een
wilde populatie ontdekt. Momenteel lopen er veel verschillende
kweekprogramma’s om de soort te herstellen. Momenteel zijn er ongeveer
18 populaties, waarvan er slechts vier zichzelf in stand kunnen
houden.

Waar leven fretten in de
V.S.?

De zwartvoetige fret leefde ooit over de hele Noord-Amerikaanse Grote
Vlakten. Ongeveer 90% van hun dieet bestaat uit prairiehonden. Daarom
was hun populatie geconcentreerd op plaatsen waar prairiehonden te
vinden waren.

Jammer genoeg zijn ze lang niet meer zo wijdverspreid als vroeger.
Prairiehonden zijn zeldzamer geworden, wat leidt tot een afname van de
frettenpopulatie. Ook de Sylvatic pest heeft hun populatie zwaar
aangetast.

Vandaag zijn de meeste van hun wilde groepen geherintroduceerd door
zorgvuldig fokken. Ze leven momenteel in het wild in enkele gebieden van
Wyoming, South Dakota, Montana, en Arizona. Hun verspreidingsgebied is
echter veel kleiner dan het ooit was.

Waar is de
natuurlijke habitat van een fret?

De meeste frettensoorten leven in vlaktes. Hoe ze precies leven,
hangt echter af van de soort. Zo leeft de zwartvoetige fret in tunnels
die door andere dieren, zoals prairiehonden, zijn gegraven. Ze kunnen
zelf niet goed graven, dus vertrouwen ze op tunnels die door andere
dieren zijn gegraven. Gewoonlijk jagen ze op het dier en leven dan in
hun tunnels.

Dit geldt echter niet voor alle soorten. Fretten leven overal ter
wereld, van bergen tot woestijnen en bossen. Het hangt vooral af van de
soort fret.

Bestaan fretten in het wild?

Ja, er bestaan soorten fretten in het wild. Er zijn momenteel 20
verschillende soorten over de hele wereld.

Deze zijn echter niet hetzelfde als uw tamme fret. Alle soorten
hebben verschillende habitatvoorkeuren en voedselbronnen. Bijvoorbeeld,
de zwartvoet fret eet alleen prairiehonden.

Dat gezegd hebbende, de huidige tamme frettensoort verschilt volledig
van alle wilde soorten. Je zult geen wilde fret vinden die overeenkomt
met de tamme fret die de meeste mensen kennen. De domesticatie van de
fret vond ongeveer 2.500 jaar geleden plaats. Niemand weet precies waar
de eerste tamme fret vandaan kwam.

Sommige mensen beweren dat fretten aanvankelijk in Egypte
gedomesticeerd werden. Hiervoor bestaat echter geen bewijs. Momenteel
zijn er geen resten van een fret of hiërogliefen voor een fret gevonden.
Ook zijn er momenteel geen wilde fretten in het gebied.

De Romeinen gebruikten fretten voor de jacht, dus toen waren ze
tenminste al gedomesticeerd.

Tamme fretten komen tegenwoordig gewoonlijk niet meer in het wild
voor. Zij zijn echter een invasieve soort in sommige gebieden waar geen
concurrentie is voor prooidieren van vergelijkbare grootte. Zo zijn er
bijvoorbeeld gevestigde groepen op de Shetlandeilanden en in
Nieuw-Zeeland. In veel gevallen vermengen deze fretten zich met
soortgelijke soorten en worden hybriden.

Fretten werden doelbewust in Nieuw-Zeeland geïntroduceerd om de
konijnenpopulatie, een andere invasieve soort, onder controle te houden.
Ze werden gepaard met Europese bunzingen om een soort te produceren die
het best in het wild kon overleven.

Uiteindelijk begonnen deze fretten te jagen op inheemse soorten. Ze
worden nu zelf als invasief beschouwd.

Fretten zijn om deze reden in een paar landen verboden. Ze zijn nogal
goed in het opzetten van wilde kolonies op plaatsen waar ze niet
thuishoren.

Met andere woorden, tamme fretten komen gewoonlijk niet in het wild
voor. Zij zijn geëvolueerd doordat hun soort de laatste 2.500 jaar naast
de mens leefde. Ze komen alleen voor in gebieden waar ze zijn
geïntroduceerd of waar ontsnapte huisdieren hebben weten te overleven.
Andere soorten fretten komen wel in het wild voor.

Zijn er wilde fretten in
Noord Amerika?

Ja, de zwartvoet fret is inheems in de Great Plains van
Noord-Amerika. Deze soort is echter bedreigd. Ooit dacht men dat ze
uitgestorven waren, maar in Wyoming werd een populatie van ongeveer 100
exemplaren gevonden.

Sindsdien heeft het ras deel uitgemaakt van een paar fokprogramma’s.
Individuen uit deze programma’s werden uitgezet in verschillende
gebieden in het westen, waar de prairiehondenpopulaties groot genoeg
waren om hen te ondersteunen.

Vandaag is hun verspreidingsgebied nog klein. Ze zijn langzaam
geherintroduceerd in sommige delen van hun natuurlijke habitat. Ze komen
echter alleen voor in kleine gebieden. Door hun zeldzaamheid is het niet
waarschijnlijk dat je er een in het wild ziet. Ze zijn een van de meest
bedreigde zoogdieren in Noord-Amerika.

Wat eten wilde fretten?

Dat hangt af van de soort. De tamme fret bestaat meestal alleen in
gevangenschap, dus hij heeft geen “wild” dieet. Maar in gebieden waar ze
kunnen overleven, jagen ze meestal op prooien van geschikte grootte.
Konijnen zijn een standaard optie, maar vogels en soortgelijke dieren
zijn ook heel gewoon.

Andere soorten fretten eten verschillende prooidieren, afhankelijk
van waar ze zich bevinden. De zwartvoetige fret eet bijvoorbeeld bijna
uitsluitend prairiehonden. Zijn populatie heeft geleden omdat er niet
langer zo veel prairiehonden zijn om hen te ondersteunen.

De Europese fret eet verschillend voedsel, afhankelijk van waar hij
zich bevindt. Ze hebben een vrij groot verspreidingsgebied dat vele
verschillende habitats doorkruist. Daarom zal hun dieet zeker
veranderen, afhankelijk van wat beschikbaar is.

Gewoonlijk eten ze verschillende muisachtige knaagdieren en af en toe
amfibieën en vogels. In nattere gebieden is de waterwoelmuis een veel
voorkomende prooi, en amfibieën kunnen een groter deel van hun dieet
uitmaken. Tijdens de wintermaanden azen ze vaker op vogels, omdat andere
dieren dan moeilijk te vinden zijn. Kwartels, korhoenders en duiven
komen vaak voor. Sommigen zijn zelfs bekend als prooidieren van tamme
kippen.

De fret is in staat veel grotere prooien te doden dan de film. Daarom
zijn ze in staat konijnen neer te halen, hoewel die kleiner zijn.
Sommigen zijn zelfs in staat ganzen te doden!

Ongeacht de soort, zijn de meeste fretten opportunistische jagers. Ze
jagen niet precies op iets in het bijzonder, maar eten alles wat
beschikbaar komt. Er zijn slechts enkele gevallen waarin zij een
bepaalde prooi opzoeken, zoals paling in tijden van vorst. Het zijn
intelligente wezens, dus velen zullen zich herinneren waar ze eerder
bepaalde prooien hebben gevonden en zullen naar die plaats terugkeren om
er meer te vinden.

De bunzing slaat zijn voedsel op in tijden van overvloed. Dit gebeurt
het vaakst in de lente, wanneer kikkers en andere amfibieën plotseling
in overvloed aanwezig zijn. Ze bewaren ze meestal begraven in hun holen
en eten ze later op.

Soms zal de bunzing een dier niet direct doden. Het is niet ongewoon
dat ze kikkers verlammen en ze in hun holen bewaren voor latere
consumptie. Omdat ze technisch gezien niet dood zijn, gaan ze wat langer
mee.

Laatste gedachten

Er bestaan veel frettensoorten in het wild. Deze categorie van
soorten komt voor over een groot deel van de wereld. Er is zelfs een
soort die inheems is in de Verenigde Staten, hoewel ze sporadisch
voorkomen.

De gedomesticeerde soort fret komt echter niet in het wild voor. De
fret is lang geleden gedomesticeerd. Zij evolueerden naast de mens
gedurende tenminste de laatste 2000 jaar. Daarom zijn zij hun eigen
soort, hoewel zij nauw verwant zijn met de Europese fret.

Je zult meestal geen wilde fretten vinden die tot deze
gedomesticeerde soort behoren. Op sommige plaatsen werden fretten
geïntroduceerd of ontsnapten zij als huisdier en stichtten kolonies.
Nieuw-Zeeland is hiervan een van de meest prominente voorbeelden.

Fretten werden in Nieuw-Zeeland geïntroduceerd om de
konijnenpopulatie, een invasieve soort, onder controle te houden.
Vandaag de dag zijn er nog steeds fretten, hoewel ze veel meer eten dan
alleen de konijnen.

  • Volgende op je leeslijst: Zijn prairiehonden goede huisdieren? Wat u
    moet weten!

: Michael Sehlmeyer,