Redenen waarom Koivissen uit het water springen & hoe het te stoppen

Redenen waarom Koivissen uit het water springen & hoe het te
stoppen

Koi vissen moeten natuurlijk in het water blijven om te overleven.
Het kan dan ook verwarrend zijn als de vissen er op staan om uit het
water te springen, wat vaak hun dood tot gevolg heeft, tenzij we ze er
snel weer in kunnen krijgen. Hoewel het lijkt alsof de vissen uit een
volledig schone vijver springen, is er meestal iets mis met het water
dat een Koivis ertoe aanzet te springen.

Het uitzoeken van het probleem kan hit-and-miss zijn. U zult
waarschijnlijk een paar verschillende oplossingen moeten proberen
voordat er één werkt, en dan weet u de reden waarom uw vissen sprongen.
Soms kan het testen van het water verborgen problemen aan het licht
brengen, hoewel je niet direct op elk mogelijk probleem kunt testen.

In dit artikel geven wij u verschillende redenen waarom uw vissen uit
de vijver kunnen springen en geven wij passende oplossingen. Het kan
moeilijk zijn om te zeggen wat het probleem is door alleen maar naar de
vijver te kijken. Daarom zult u waarschijnlijk tests moeten uitvoeren en
een aantal oplossingen moeten uitproberen voordat de situatie is
opgelost.

Redenen dat Koi
vissen uit het water springen

Hoewel koivissen kunnen springen, blijven ze meestal in het water
tenzij er iets mis is. Natuurlijk, als ze door een andere vis omhoog
worden geduwd, kunnen ze een klein sprongetje maken. Als ze echter zo
ver springen dat ze buiten de vijver terechtkomen, is er iets mis. Er
zijn verschillende redenen waarom dit kan gebeuren.

1. Slechte waterkwaliteit

Als de waterkwaliteit slecht is, kunnen de vissen proberen eruit te
springen. Vaak is dit omdat het water overduidelijk pijnlijk is, zodat
ze zullen proberen eraan te ontsnappen. In het wild kan dit in het
voordeel van de vissen werken als zij in een ander watergebied kunnen
springen. Als de vissen vast komen te zitten in een plas, wat vaak de
reden is dat de waterkwaliteit slecht is, kunnen zij wellicht
terugspringen naar het hoofdgedeelte van de rivier.

Maar in gevangenschap werkt het gewoon niet zo.

Als het water giftige stoffen bevat of uit balans is, kunnen de
vissen terugvallen op hun oorspronkelijke instincten en proberen het
water te verlaten. Dit is waarschijnlijk een van de meest voorkomende
redenen waarom koi uit het water springen.

2. Gebrek aan zuurstof

Koivissen hebben zuurstof in het water nodig om te overleven. Als het
water niet voldoende zuurstof krijgt, zullen ze waarschijnlijk niet
kunnen ademen. Ze kunnen proberen elders zuurstof te vinden door te
springen. In het wild kan dit hen helpen. Tijdens een droogteperiode
kunnen vissen vast komen te zitten in kleine poelen, die misschien niet
genoeg zuurstof hebben. Door te springen kunnen ze weer in de hoofdmassa
van de rivier terechtkomen, waar de stromingen de circulatie van de
rivier weer op gang brengen.

Wanneer het zwembad een tekort aan zuurstof heeft, zullen de vissen
zich meestal aan het wateroppervlak verzamelen. U kunt ze naar lucht
zien happen aan de bovenkant, wat een duidelijk teken is dat ze zuurstof
nodig hebben. Omdat alle vissen samen in één gebied zitten, kunnen ze
elkaar naar buiten duwen, waardoor het lijkt alsof ze expres uit de
vijver zijn gesprongen.

De vijver hoeft niet per se een algeheel zuurstofgebrek te hebben.
Het kan ook zijn dat er gewoon te weinig circulatie is, waardoor het
zuurstofgehalte in bepaalde delen van de vijver te laag kan zijn. Als de
vissen zich op die plaatsen ophouden, kunnen ze zuurstofgebrek krijgen
en zich bovenin verzamelen. De vissen weten dan niet dat ze naar een
ander deel van de vijver moeten gaan.

3. Agressie

Vissen kunnen springen om aan agressie te ontsnappen. Als je de keuze
hebt tussen uit de vijver springen (en mogelijk in een andere vijver
belanden) of opgegeten worden, kies je waarschijnlijk voor het eerste.
Koivissen zijn over het algemeen niet agressief. Wel kunnen ze energiek
rondscharrelen als ze aan het broeden zijn.

Terwijl de vis wordt achtervolgd, kan hij uit het water springen en
buiten de vijver terechtkomen.

4. Verkenning van

Koivissen zijn nieuwsgierige vissen en springen wel eens uit het
water om iets beter te kunnen zien. Sommige vissen zijn hier meer
vatbaar voor dan andere. Als de vis al eens uit het water is gesprongen
en daarvoor beloond is, zal hij het misschien blijven doen of vaker
doen.

Dit pakt echter niet altijd even goed uit voor de vissen. Het is niet
ongewoon dat ze per ongeluk niet terug in het water landen, omdat ze
meestal niet accuraat zijn met hun sprongen.

5. Conditionering

Wanneer een vis uit het water springt, is het niet vreemd dat hij
“beloond” wordt met voer. Veel eigenaren zijn immers behoorlijk onder de
indruk wanneer een Koi vis het water verlaat. Dit relatief normale
gedrag kan worden aangezien voor genegenheid. Dit geldt vooral als u de
Koi met de hand voert, omdat de vis dan mensen en springen met voedsel
begint te associëren.

Als de vissen dus iemand in de buurt zien, kunnen ze beginnen te
springen in een poging voedsel te bemachtigen. In dit geval kan het zijn
dat je je vissen hebt getraind om uit het water te springen. Gelukkig
zullen ze dit vaak niet doen als er geen mensen in de buurt zijn, zodat
de kans klein is dat ze door de sprong gewond raken. Als ze buiten het
water belanden, kunt u ze er misschien gewoon weer in terugzetten.

6. Roofdieren

Sommige vissen kunnen springen in een poging om aan roofdieren te
ontsnappen, ook buiten de vijver. Zo kunnen katten, wasberen, vogels,
otters en zelfs coyotes proberen een hapje uit een Koivijver te pikken.
Vaak gebeuren deze aanvallen ‘s nachts, zodat u het probleem misschien
niet eens opmerkt, tenzij u een camera hebt geïnstalleerd.

Roofdieren kunnen uiteraard een grote verscheidenheid van problemen
veroorzaken. Het kan de vissen stress bezorgen, maar ook direct tot hun
dood leiden. Zelfs als de vissen niet worden opgegeten, kunnen zij
gewond raken, waardoor zij vatbaarder worden voor bacteriële
infecties.

Hoe laat je Koi
vissen stoppen met springen

Er is geen manier om springen bij koivissen volledig uit te bannen.
Het is een normaal gedrag en zal van tijd tot tijd voorkomen, wat je ook
doet. Je kunt het echter wel aanzienlijk verminderen door het probleem
met je vissen op te lossen.

1. Herstel de waterkwaliteit

De waterkwaliteit is een veel voorkomend probleem en de belangrijkste
doodsoorzaak voor Koi vissen. Wanneer u een vijver vol vissen hebt, is
het uw taak om het water in een geschikte conditie te houden. Anders
kunnen de vissen beschadigd raken en verwondingen oplopen. Vissen
produceren ammoniak als afvalproduct. Ze kunnen echter niet leven in
ammoniak. Als er te veel ammoniak in het water zit, verbranden de
kieuwen van de vissen en kan dit blijvende schade veroorzaken.

De beste manier om ammoniak te verwijderen is door filtratie en
nuttige bacteriën. Ammoniak wordt omgezet in nitrieten, die vervolgens
worden omgezet in nitraten. Het komt erop aan uw vijver in te richten
met het juiste aantal bacteriën, zodat deze cyclus mogelijk is. Anders
kan de ammoniak zich ophopen en kunnen de vissen verwond raken. U moet
uw vijver cyclisch houden voordat u vissen toevoegt.

Een onjuiste pH kan ook bijdragen tot de dood van de vissen. Het
perfecte bereik ligt tussen 7,0 en 7,5. Ze kunnen echter meestal
overleven in een bereik van 6,8 tot 8,2. Er zullen dagelijks natuurlijke
schommelingen in de pH-waarde zijn, maar deze moeten binnen dit bereik
blijven en de schommelingen moeten klein zijn. Plotselinge veranderingen
kunnen ook schadelijk zijn voor de vissen.

Als de pH-waarde buiten dit bereik ligt, worden de Koivissen vatbaar
voor bacteriële infecties. U moet de pH van uw vijver regelmatig
controleren en eventueel aanpassen indien nodig. U kunt dit doen met
kleine hoeveelheden chemicaliën.

2. Elimineer onnodige
bacteriën

Terwijl sommige bacteriën essentieel zijn om de waterkwaliteit
normaal te houden, kunnen andere bacteriën uw vissen ziek maken. Dit kan
springgedrag veroorzaken of het springgedrag verergeren. Bacteriën
worden meestal veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit. In water dat
goed verzorgd is, zullen overtollige schadelijke bacteriën meestal niet
aanwezig zijn.

Bovendien kan stress als gevolg van slechte wateromstandigheden de
vis kwetsbaarder maken voor infecties, die allerlei problemen kunnen
veroorzaken.

Als u nog steeds problemen hebt met een slechte waterkwaliteit en
hoge concentraties bacteriën, kunt u investeren in een beter
filtratiesysteem. Een UV-sterilisator kan ook nuttig zijn, vooral als er
steeds weer ziekten in uw vijver voorkomen.

3. Overbevolking verminderen

Veel problemen worden veroorzaakt door overbezetting. Als je te veel
vissen in een vijver hebt, kan het afval zich ophopen en kan de zuurstof
opraken. De vissen kunnen agressiever worden, wat ook springgedrag
veroorzaakt. De stress kan leiden tot ziektes, wat nog meer springgedrag
kan veroorzaken.

In feite is overbezetting een ernstige oorzaak van springen, omdat
het indirect kan bijdragen tot zowat elke reden waarom vissen
springen.

Je moet geen 30 vissen kopen als je er redelijkerwijs maar 10 kunt
houden. Vergeet niet dat deze vissen zich voortplanten. Hoe meer vissen
je aanschaft, hoe sneller je een overbezettingsprobleem krijgt. Begin
bij voorkeur met veel minder vissen dan u kunt houden. Hoe minder vissen
je hebt, hoe minder ze hoeven te wedijveren om hulpbronnen en hoe
gelukkiger ze zullen zijn. Als u wilt dat uw vissen goed gedijen, kunt u
niet het maximale aantal vissen in uw vijver houden.

  • Zie ook: Eten Koi Andere Vissen?

4. Maak de zijkanten hoger

Als uw vissen er per ongeluk uit lijken te springen, kunt u de
zijkanten van de vijver verhogen. Dit kan voorkomen dat de vissen bij
kleine sprongen buiten de vijver terechtkomen, omdat ze dan niet meer
hoog genoeg springen om eruit te komen. Bovendien kan het ook voorkomen
dat roofdieren bij de vissen komen. Als de arm van een kat niet lang
genoeg is om in de vijver te reiken, zijn uw vissen veilig.

Dit kan al dan niet praktisch zijn, afhankelijk van uw
opstelling.

5. Gaas toevoegen

Het is misschien niet de meest esthetische optie, maar het aanbrengen
van gaas over de bovenkant van uw vijver is een eenvoudige manier om te
voorkomen dat uw vissen eruit springen. Als u te maken heeft met een
onderliggend probleem en u wilt uw vissen in de vijver houden tot het
probleem is opgelost, dan is gaas de beste oplossing.

Dit kan ook voorkomen dat roofdieren uw vissen opeten. In dit geval
hoeft u het net misschien alleen ‘s nachts te gebruiken. De meeste
roofdieren zijn overdag niet actief, en dan kijkt u toch al naar uw
vijver.

6. Verhoog Zuurstof

Zuurstofgebrek is een veel voorkomende reden dat Koivissen uit hun
vijver springen. Het zuurstofgehalte verhogen is vaak een eenvoudig
proces, al moet u misschien meerdere oplossingen proberen om het
voldoende te verhogen.

De opgeloste zuurstof is lager naarmate het water warmer wordt.
Daarom zullen vijvers in de zomer vaak aanzienlijke hoeveelheden
zuurstof verliezen. Ook algen kunnen het zuurstofgehalte doen dalen.
Algen komen ook vaker voor in de zomer, wat kan leiden tot een nog lager
zuurstofgehalte tijdens de warmere maanden van het jaar. Het
zuurstofgehalte in elke vijver moet boven 3 ppm en onder 10 ppm blijven.
U kunt het zuurstofgehalte in uw vijver meten met de juiste testkit,
waarmee u met zekerheid kunt zeggen of dit het probleem is.

Als de zuurstof in uw vijver laag is, moet u het water meer laten
bewegen. Zo kan er meer water circuleren aan de bovenkant van de vijver,
waardoor de hoeveelheid zuurstof die door de atmosfeer wordt opgenomen,
toeneemt. Het zal ook voorkomen dat de vissen zich bovenin de vijver
opeenhopen, aangezien er op de bodem van de vijver voldoende zuurstof
aanwezig moet zijn. Meestal kunt u hiervoor een waterfontein of waterval
gebruiken.

Een andere eenvoudige manier om de hoeveelheid zuurstof te verhogen
is het gebruik van een luchtpomp. Deze verhoogt de beweging van het
water in de vijver, waardoor de hoeveelheid zuurstof nog verder
toeneemt. U kunt ook zuurstofstenen toevoegen, die op dezelfde manier
werken als een pomp, maar dan op grotere schaal. Ze voeren
luchtbelletjes toe aan het water, waardoor het zich mengt en er extra
circulatie is.

Conclusie

Uw Koi vissen uit het water zien springen kan verontrustend zijn.
Immers, als ze uit het water blijven, is dat een doodvonnis! Gewoonlijk
wordt springgedrag veroorzaakt door slechte wateromstandigheden of
zuurstofgebrek, die beide gemakkelijk kunnen worden verholpen. Er zijn
ook andere mogelijke problemen, zoals roofdieren die de vissen bedreigen
en agressie onder de vissen zelf.

Wij raden u aan eerst uw water te testen om te bepalen of er een
probleem is. Waarschijnlijk zult u ontdekken dat het water een te hoog
gehalte aan giftige stoffen bevat, zoals ammoniak, of een te laag
zuurstofgehalte. Van daaruit kunt u het probleem oplossen.

: Vital Safo,

Leave a Comment