Hoeveel eieren legt een slang en hoeveel overleven er?

Ongeveer 70% van de slangen plant zich voort en baart met eieren.
Slangen leggen meestal zo veel mogelijk eieren om de kans te vergroten
dat tenminste een deel van de nakomelingen na de geboorte blijft leven.
Slangen leggen dan ook meestal tussen de 3 en 100 eieren, hoewel het
precieze aantal verschilt per soort.

Het is onmogelijk te zeggen hoeveel eieren overleven, omdat een
aantal factoren van invloed is op de overlevingskansen. Bijvoorbeeld
temperatuur, vochtigheid van de bodem en roofdieren kunnen er allemaal
toe leiden dat eieren of uitgekomen jongen sterven. In gevangenschap
sterft slechts ongeveer 5% van de uitgekomen jongen, hoewel men schat
dat wilde slangen veel vaker sterven.

Om meer te weten te komen over slangeneieren en hun
voortplantingsmethoden, lees verder. Dit artikel gaat over hoe slangen
paren, hun geboorteproces en eistatistieken.

Hoe paren slangen?

Het paringsproces van slangen hangt af van de slangensoort en waar ze
zich bevinden. Slangen in koudere omgevingen paren meestal in het late
voorjaar of de vroege zomer, vaak nadat de slangen zijn uitgebroed.
Slangen in warmere omgevingen kunnen daarentegen op elk moment van het
jaar paren.

Ongeacht wanneer de slangen paren, verandert bijna al het gedrag van
de slangen tijdens het paringsseizoen. Vooral de mannetjes worden erg
competitief en agressief tegenover elkaar. Vooral als er een vrouwtje in
de buurt is, zullen de mannetjes vechten om haar aandacht. Uiteindelijk
is het aan het vrouwtje om te kiezen met welk mannetje ze paart.

Het is onmogelijk te voorkomen dat mannetjes vechten tijdens het
paringsseizoen, zelfs in gevangenschap. Daarom moet je geen mannetjes
bij elkaar houden als je slangen wilt kweken.

Na de paring

Meestal verlaat de mannetjesslang het vrouwtje meteen nadat de paring
is beëindigd. Sommige mannetjes proberen echter te blijven, in welk
geval de vrouwtjes zeer agressief worden. Het is om deze reden dat
fokkers de mannetjes en vrouwtjes van elkaar scheiden zodra de paring is
beëindigd.

Ervan uitgaande dat de paring heeft plaatsgevonden, zal het vrouwtje
een plek of hol zoeken om de eitjes in te leggen. Ze zal specifiek
zoeken naar een plek die warm en een beetje vochtig is. Eens de eieren
in het hol gelegd zijn, zullen de meeste vrouwtjes ze volledig verlaten.
Enkele vrouwtjesslangen blijven echter in de buurt om de eieren te
beschermen tegen roofdieren die op de loer liggen.

Uitbroeden

Zodra de slangen klaar zijn om uit de eieren te komen, zullen zij hun
tanden gebruiken om zich een weg naar buiten te breken. Op dat moment
zullen de jongen voor zichzelf vechten, en de moeders zullen hen niet
langer beschermen, als ze dat al ooit deden. Het volgende paringsseizoen
begint het proces opnieuw.

Hoe bevallen slangen?

De meeste slangen worden als eierleggend beschouwd, wat betekent dat
zij eieren leggen voor de voortplanting. In feite valt bijna 70% van de
slangen onder deze categorie. Enkele slangen die eieren leggen zijn de
Korenslang, Koningslang, Balpython, Melkslang en Boa Constrictor.

Technisch gezien kunnen sommige reptielen levendbarend zijn, wat
betekent dat zij geen eieren leggen. Enkele slangen vallen in deze
categorie en moeten voor hun jongen zorgen met de dooierzak en de
placenta, ongeveer zoals zoogdieren voor hun jongen zorgen. Het is zeer
zeldzaam om slangen te vinden die op deze manier bevallen, maar het is
mogelijk.

Er is nog een andere manier waarop sommige slangen kunnen bevallen.
Simpel gezegd houdt deze derde vorm van bevallen in dat de eieren zich
ontwikkelen en uitkomen binnenin de slang. Deze vorm wordt ovovivipaar
genoemd. Het verschil met ovovivipare slangen is dat de eieren nooit het
lichaam van de slang verlaten, alleen de jongen die uit het ei
komen.

Hoeveel eieren leggen
slangen per keer?

Hoeveel eieren een slang per keer legt, hangt af van de soort.
Sommige slangen kunnen wel 100 eieren per keer leggen in een groot
legsel. Ter vergelijking, andere slangen kunnen kleine legsels leggen
die slechts 25 eieren of minder bevatten. Hier is een blik op hoeveel
eieren sommige van de meest populaire slangen leggen:

  • Ball Pythons: 3 – 11
  • Maïsslangen: 12 – 24
  • Melkslangen: 3 – 15
  • Zwarte rattenslangen: 12 – 20
  • Gladde groene slang: 5, tweemaal per seizoen (10 in
    totaal)
  • Californische koningsslang: 3 – 12

Hoeveel slangeneieren
overleven?

Helaas is het onmogelijk te voorspellen hoeveel eieren zullen
overleven nadat ze zijn uitgekomen. In sommige gevallen zal geen enkel
ei overleven. Dit gebeurt als een roofdier het nest vindt, of als de
moeder niet voor een warme omgeving voor de eieren zorgt.

In gevangenschap overleven de meeste slangeneieren omdat er geen
roofdieren zijn en de kweker ze beter in het oog houdt. Natuurlijk is
het mogelijk dat enkele eieren nooit uitkomen als de slang niet in staat
is door de schaal heen te breken. Evenzo kunnen sommige in gevangenschap
uitgekomen jongen snel na het verlaten van het ei sterven.

Volgens een studie stierf ongeveer 38% van de wilde eieren die van
hun oorspronkelijke positie werden verplaatst, nadat ze waren
uitgekomen. Ter vergelijking: slechts ongeveer 5% van de eieren die met
rust werden gelaten, stierven. In laboratoriumomstandigheden stierf
slechts ongeveer 5% van de uitgekomen jongen.

FAQs

Is het makkelijk om
slangen te kweken?

Helaas worden slangen beschouwd als vrij moeilijk te fokken. Bepaalde
rassen zijn moeilijker te kweken dan andere. Maïsslangen zijn
bijvoorbeeld moeilijk te kweken, terwijl Boa Constrictors iets
gemakkelijker zijn. Er is vaak een expert voor nodig om met succes
herhaaldelijk slangen te fokken.

Hoe verzorg je slangeneieren?

Het belangrijkste bij de verzorging van slangeneieren is het creëren
van de juiste temperatuur, die tussen 80 en 85 graden Fahrenheit moet
liggen. U kunt deze temperatuur controleren met een broedmachine, maar u
kunt ook proberen de eieren gedeeltelijk onder modder en mulch te
begraven. De modder en mulch methode is iets moeilijker, omdat de
vochtigheid kan leiden tot eierrot.

Laatste gedachten

Samengevat leggen de meeste slangen eieren, maar niet allemaal. Het
precieze aantal eieren hangt af van de slangensoort, maar de meeste
huisdierslangen leggen tussen de 3 en 20 eieren. Wat de
overlevingskansen betreft, is het momenteel onmogelijk te voorspellen
welke jongen het zullen halen en welke niet. In gevangenschap zijn de
overlevingskansen van de jongen echter zeer indrukwekkend, mits je de
slangen in de eerste plaats kunt laten paren.

: Aree,