Hoe lang leven kameleons? (Gemiddelde Levensduur Gegevens & Feiten)

Hoe lang leven kameleons? (Gemiddelde Levensduur Gegevens &
Feiten)

Het in huis nemen van een kameleon vergt heel wat onderzoek en
voorbereiding. Een van de dingen die belangrijk zijn om te weten is de
gemiddelde levensduur van een kameleon. Er is echter geen eenduidig
antwoord op die vraag, omdat dit per soort verschilt. Gemiddelden voor
de levensduur zijn gebaseerd op hoe lang de meerderheid van iets heeft
geleefd. Soms weerspiegelen deze gemiddelden de ideale verzorging, maar
vaker wel dan niet, de gemiddelde verzorging. Niets bijzonders, maar ook
geen verwaarlozing. Het volstaat te zeggen dat de gemiddelde levensduur
van een kameleon misschien niet de ervaring is die u hebt, maar het is
een goed uitgangspunt.

Hoe lang leven kameleons
in het wild?

De gemiddelde levensduur van wilde kameleons varieert sterk
naargelang de soort, net zoals bij kameleons in gevangenschap. Wilde
dieren lopen een sterk verhoogd risico op predatie, ziekte en
verhongering in vergelijking met hun soortgenoten in gevangenschap. Deze
factoren dragen allemaal bij tot een lagere levensverwachting dan die
van dieren in gevangenschap. Sommige soorten wilde kameleons hebben een
levensverwachting van slechts 2 tot 3 jaar, terwijl andere soorten meer
dan 12 tot 20 jaar kunnen worden. Het is gewoon veel riskanter voor
dieren om hun leven in de natuur te leiden dan in een veilig verblijf
met voldoende voedsel.

Gemiddelde
levensduur van verschillende kameleonsoorten