Hoe lang leven kalkoenen? (Gemiddelde Levensduur Gegevens & Feiten)

Hoe lang leven kalkoenen? (Gemiddelde Levensduur Gegevens &
Feiten)

De levensverwachting van een kalkoen hangt af van verschillende
factoren, zoals of hij wild of tam is, predatie, ziekte, dieet, en
vooral, zijn omgeving. Indien een wilde kalkoen in zijn natuurlijke
omgeving alle nodige hulpbronnen in de buurt heeft, zal hij
waarschijnlijk lang leven, maar indien hij moet rondtrekken om voedsel
te verzamelen, zal zijn gemiddelde levensduur dalen.

Hetzelfde kan gezegd worden van tamme kalkoenen: Als zij leven in een
comfortabele, grondstofrijke habitat met voortdurende toegang tot
voedzaam voedsel, zullen zij veel langer leven dan een vogel met een
slecht dieet en een ongeschikte leefomgeving.

Laten we, met deze factoren in het achterhoofd, eens kijken naar de
gemiddelde levensverwachting van kalkoenen, zowel in het wild als in
gevangenschap.

Wat is de
gemiddelde levensduur van een kalkoen?

In het wild is de gemiddelde levensverwachting van een kalkoen
ongeveer 3-4 jaar, maar het is bekend dat zij soms meer dan 10 jaar oud
worden. Deze kortere levensduur is grotendeels het gevolg van predatie,
maar ook de habitat speelt een grote rol.

Afhankelijk van het ras kunnen kalkoenen in gevangenschap gemakkelijk
10 tot 12 jaar oud worden als ze goed worden verzorgd, maar als ze
worden gefokt voor de vleesproductie in fabrieksboerderijen, worden ze
meestal geslacht als ze 5 of 6 maanden oud zijn.

Waarom leven
sommige kalkoenen langer dan andere?

Laten we eens kijken naar de factoren die van invloed zijn op de
levensduur van een kalkoen.

1. Voeding

De inname van voedingsstoffen heeft een grote invloed op de
levensduur van een kalkoen. In het wild hebben kalkoenen een vrij
gevarieerd dieet dat bestaat uit diverse noten, zaden en grassen, wilde
vruchten zoals bessen, insecten en zelfs kleine reptielen zoals
hagedissen, en hun dieet is relatief rijk aan eiwitten. Ook in
gevangenschap hebben kalkoenen een grote hoeveelheid eiwitten nodig,
vooral wanneer ze in de groei zijn. Kalkoenen in gevangenschap moeten
toegang hebben tot weiden en uitloopgebieden om gezond te blijven, en
tot 50% van hun dieet bestaat uit grassen, de rest is afkomstig van
korrelvoer.

Zonder een gezonde, evenwichtige voeding met een vrij hoog
eiwitgehalte, vergelijkbaar met wat zij in het wild zouden eten, zal de
gezondheid van de kalkoen daaronder lijden, met een kortere levensduur
als gevolg.

2. Milieu en voorwaarden

In het wild zijn kalkoenen onderhevig aan predatie, ziekte en jacht,
zodat hun levensduur relatief kort is. Hoe meer een kalkoen zich moet
verplaatsen om toegang te krijgen tot hulpbronnen, hoe meer hij
onderhevig is aan deze factoren. Als een kalkoen in het wild leeft in
een gebied waar hij dicht bij voedsel kan komen, hoeft hij niet te
zwerven en leeft hij dus beschut.

In gevangenschap moeten kalkoenen veel ruimte hebben, toegang tot
weiland en de mogelijkheid om vrij te scharrelen om gezond en gelukkig
te blijven. Als ze comfortabel leven met veel ruimte en vrij zijn van
stress en ziekte, kunnen ze gemakkelijk tien jaar oud worden.

3. Huisvesting

Comfortabele huisvesting speelt een grote rol in de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van tamme kalkoenen. Hun huisvesting moet ruim,
schoon en warm zijn en zoveel mogelijk vrij van externe stress. Met
voldoende voer en water kunnen kalkoenen goed tegen koude temperaturen,
maar temperaturen van meer dan 80 graden Fahrenheit kunnen snel leiden
tot hitte-uitputting. Zorg ervoor dat de behuizing van uw kalkoenen goed
geventileerd is en dat ze toegang hebben tot schaduw en water om ze koel
te houden bij warm weer.

4. Maat

Als kalkoenen ongezond eten of overvoed zijn, kunnen ze snel
overgewicht krijgen, wat een nadelig effect kan hebben op hun algemene
gezondheid. Het extra gewicht belast hun poten en vleugels, alsook hun
organen, en kan leiden tot ziekten die hun levensduur verkorten.
Ondergewicht of ondervoede kalkoenen zijn ook vatbaar voor ziekten en
extreme temperaturen.

5. Sex

In het wild zijn vrouwelijke kalkoenen, of hennen, vatbaarder voor
roofdieren. Kalkoenen slapen meestal in bomen om roofdieren te
vermijden, maar vrouwtjes nestelen op de grond en wachten tot hun eieren
zijn uitgekomen gedurende 28 dagen en nog eens 2-4 weken terwijl hun
jongen leren vliegen. Vrouwtjes zijn dus meer blootgesteld aan
roofdieren dan mannetjes, wat resulteert in een lagere gemiddelde
levensverwachting voor hennen. In gevangenschap heeft het geslacht
weinig invloed op de levensverwachting.

6. Genen

Genetische factoren kunnen de levensduur van een kalkoen beïnvloeden.
Slecht fokken en genenselectie kunnen leiden tot vogels met lichte
loopstoornissen als gevolg van misvormingen aan heup- of voetstructuur,
wat een mild maar merkbaar effect heeft op hun levensduur. Dit geldt
echter niet in het wild.

De vier levensfasen van een
kalkoen

Ei

Zoals bij alle vogels begint de levensduur van een kalkoen in het ei,
dat er over het algemeen 28 dagen over doet om uit te komen. Een hen kan
tussen zeven en veertien eieren in een legsel leggen, gewoonlijk aan het
begin van de zomer, en legt haar eieren meestal op de grond in een nest
gemaakt van dode bladeren en vegetatie. De hen zorgt alleen voor de
eieren, en de mannelijke kalkoen, of tom, helpt helemaal niet.

Gerelateerd lezen: Leggen kalkoenen eieren? Eten we
kalkoeneieren?

Pluimvee

Als een kalkoen uit het ei komt, heet het een kuiken, geen kuiken.
Het kuiken moet van de hen leren voedsel te vinden en snel te eten. Ze
kunnen meestal pas enkele uren na het uitkomen lopen. De kuikens
verlaten het nest meestal binnen 24 uur en zijn dus zeer kwetsbaar voor
koud weer en roofdieren zoals wasberen, vossen en andere grote
zoogdieren, maar zij blijven meestal onder de bescherming van hun
moeder. Binnen 14-30 dagen kunnen de kuikens korte afstanden vliegen en
beginnen ze met hun moederhen in de veiligheid van bomen te roesten.

Jeugd

Naarmate de zomermaanden vorderen, beginnen de hennen en hun jongen
zich te verenigen in steeds grotere groepen, soms resulterend in groepen
van wel 200 vogels. Als de kalkoenen in hoger gelegen gebieden leven,
trekken ze in deze periode naar lager gelegen gebieden om de winterkou
te ontlopen – de belangrijkste doodsoorzaak van wilde kalkoenen.

Volwassenen

Tegen de tijd dat de winter voorbij is, zijn de jonge vogels
volwassen geworden en beginnen de grote zwermen uiteen te vallen. Jonge
mannetjes beginnen hun eigen broedgebied in te nemen, terwijl volwassen
mannetjes terugkeren naar hun broedgebied en de hennen op zoek gaan naar
mannetjes om mee te broeden. De mannetjes blijven meestal in een kleine
straal binnen hun broedgebied, terwijl de hennen vele kilometers zullen
afleggen op zoek naar een mannetje. Als ze eenmaal een goede broedplaats
heeft gevonden, kan ze die levenslang blijven gebruiken.

Hoe de leeftijd van
uw kalkoen te bepalen

De leeftijd van een kalkoen kan meestal beoordeeld worden door naar
de vleugel- en staartveren te kijken. Bij volwassen kalkoenen (mannetjes
of vrouwtjes) hebben de buitenste vleugelveren afgeronde uiteinden met
witte strepen die helemaal tot het einde doorlopen, terwijl jonge
kalkoenen scherpe uiteinden hebben met witte strepen die ruim voor het
einde ophouden.

De staart van volwassen kalkoenen (mannetjes of vrouwtjes) heeft
veren die allemaal even lang zijn, waardoor de staart een afgerond
uiterlijk krijgt. Bij jonge kalkoenen strekken de centrale staartveren
zich uit over de rest van de staart.

Conclusie

Kalkoenen in gevangenschap kunnen gemakkelijk 10 jaar of meer worden
als zij goed worden verzorgd, maar in het wild hebben zij een gemiddelde
levensduur van 4 of 5 jaar, afhankelijk van hun omgeving. Aangezien de
hennen op de grond nestelen, zijn zij gevoeliger voor roofdieren en
hebben zij dus een kortere algemene levensduur dan gemiddeld.

: Jim Cumming,