Hoe lang leven ganzen? (Ganzen Levensduur)

Hoewel er verhalen zijn van ganzen die veertig jaar en ouder worden,
kan de typische levensduur van deze grote watervogel, die varieert naar
gelang van de ganzensoort in kwestie, schommelen tussen 15 en 25
jaar.
Factoren zoals voeding, milieu en leefomstandigheden
spelen allemaal een rol bij het bepalen van hoe lang een gans
waarschijnlijk zal leven.

Lees verder voor meer informatie over de typische levensduur en de
factoren die bepalen hoe lang een gans zal leven.

Wat is de
gemiddelde levensduur van een gans?

Er is enige discussie over het precieze aantal ganzensoorten in de
wereld, waarbij het debat zich vooral toespitst op de vraag wat een
ondersoort is en wat een echte soort. Er zijn ook vele eenden- en andere
watervogelsoorten die “gans” in de naam hebben, maar geen deel uitmaken
van de Anatidae Branta, Anser, of Chen-soorten. De levensverwachting van
een gans ligt in het algemeen tussen 12 en 25 jaar, hoewel er meldingen
zijn van ganzen die 40 jaar of ouder worden.

Waarom leven
sommige ganzen langer dan andere?

1. Soorten

Er zijn potentieel meer dan 20 verschillende soorten, en de
gemiddelde levensduur van een gans hangt af van de exacte soort.

Van Canadese ganzen wordt bijvoorbeeld gezegd dat zij gemiddeld
slechts 12 jaar oud worden, terwijl een Toulouse ongeveer 21 jaar oud
wordt.

2. Wild of tam

Er zijn aanwijzingen dat ganzen voor het eerst werden gedomesticeerd
in Egypte, 4.000 jaar geleden. Zij waren zeker gedomesticeerd tegen 1200
v. Chr. en ten tijde van de Romeinen in de eerstest eeuw v.
Chr. werden tamme ganzen algemeen gefokt.

Wilde ganzen hebben met veel meer te kampen dan tamme ganzen. Zij
hebben meer natuurlijke roofdieren, zij moeten hun eigen voedselbron
vinden, en zij hebben te maken met de voortdurende dreiging van verlies
van bewoning als gevolg van menselijke groei. Wilde ganzen hebben een
levensduur van 10-20 jaar, met een gemiddelde van ongeveer 15 jaar.
Tamme ganzen hebben een gemiddelde van 15-25 jaar en zullen
waarschijnlijk 20 jaar worden.

3. Voeding

Goede voeding is belangrijk voor het overleven van alle dieren, ook
ganzen. De meeste wilde ganzen zijn vegetarisch en leven van
waterplanten en zaden in velden. Sommigen eten heel af en toe vis, maar
dat is zeldzaam en komt hun levensduur niet ten goede.

Ook ganzen in gevangenschap of als huisdier gehouden ganzen krijgen
gras te eten, maar dit wordt gewoonlijk aangevuld met stro en wat
pellets. Ze moeten ook zand en pluimveegrit krijgen om ervoor te zorgen
dat ze het voedsel goed verteren.

4. Milieu en voorwaarden

Tamme ganzen hebben niet veel nodig om gelukkig te zijn en een lang
leven te kunnen leiden. Twee volwassen ganzen hebben ongeveer een halve
hectare gras nodig, dat is het equivalent van een behoorlijk gazon. In
tegenstelling tot wilde ganzen hebben zij geen grote watermassa nodig om
in te leven en te baden. Twee ganzen kunnen met succes een bad van zoet
water delen. Zij hebben ook een huis nodig, dat voor twee ganzen ten
minste 1,5 m x 1,5 m meet, met enige warmte en schaduw tegen de zon. Een
degelijke omheining rond de tuin en de stal helpt voorkomen dat vossen
en naburige honden binnen kunnen komen, wat de levensduur van uw ganzen
nog verder verlengt.

Indien niet in deze basisbehoeften wordt voorzien, wordt de
levensduur van de vogel verkort.

5. Sex

Vrouwtjes lopen tijdens de paartijd meer kans om te sterven dan
mannetjes, omdat zij op het nest blijven en vatbaarder zijn voor
aanvallen door roofdieren. Hierdoor is hun gemiddelde levensduur
waarschijnlijk korter dan die van mannetjes, maar exacte cijfers zijn
niet bekend. Mannelijke ganzen dragen ook meer verantwoordelijkheid voor
het nestelen en grootbrengen van de jongen dan bij andere watervogels,
zodat het verschil waarschijnlijk minder uitgesproken is.

6. Gezondheidszorg

Tamme ganzen worden beschouwd als winterharde dieren. Ze zijn over
het algemeen gezonder dan kippen en andere gekweekte vogels omdat de
meeste vrij blijven van ziekten, maar ziektes kunnen voorkomen. Door uw
ganzen regelmatig door een dierenarts te laten controleren, vermindert u
het risico op levensbedreigende ziekten en verlengt u de levensduur.

De 5 levensfasen van een
gans

Eieren – De meeste ganzen leggen vijf of zes eieren.
Het kan een maand duren voor ze uitkomen. Hoewel het vrouwtje de meeste
tijd op het ei doorbrengt, spelen ook de mannetjes een grote rol bij het
uitbroeden en het nestelen.

Uitgekomen jong – Na ongeveer een maand komt het ei
uit. Hoewel de kuikens snel zelfstandig worden, zijn ze niet in staat om
meteen te vliegen.

Ganzenkuiken – Het duurt enkele weken voordat een
ganzenkuiken kan vliegen, en zelfs als het uit het nest kan komen, is
het nog niet klaar om zijn ouders te verlaten.

Seksuele rijpheid – De meeste ganzen zijn helemaal
niet in staat om eieren te leggen als ze 9 maanden oud zijn en de meeste
doen dat pas als ze ongeveer twee jaar oud zijn. Wanneer ze echter 12
maanden oud zijn, verlaten ze gewoonlijk het nest en gaan op zoek naar
hun eigen nestplaats en potentiële partner.

Volwassenheid – Zodra de gans het nest heeft
verlaten, een partner heeft gevonden en een geschikte nestplaats heeft
gevonden, wordt hij als volwassen beschouwd en is hij klaar om zelf
kuikens te krijgen. Hoewel het ook eerder kan gebeuren, gebeurt dit
meestal als de gans ongeveer twee jaar oud is.

Hoe je de leeftijd
van je gans kunt bepalen

Hoewel het onmogelijk is om de leeftijd van een gans precies te
bepalen, kunnen sommige tekenen een leeftijd bij benadering aangeven.
Ganzenkuikens zijn de eerste twee weken van hun leven bedekt met dons en
hebben tussen deze en vier weken stekelige kleine veertjes. Hoe minder
dons en hoe meer veren, hoe dichter de gans bij het volwassen stadium
komt. Volwassen ganzen die meer dan 12 maanden oud zijn, hebben meestal
ook hun donkerdere tekening ontwikkeld in vergelijking met de lichte
tinten van de jonge ganzen.

Gerelateerd lezen: Hoe lang leven eenden?
(Gemiddelde Levensduur Gegevens & Feiten)

Conclusie

Tamme ganzen leven gewoonlijk langer dan wilde ganzen, waarbij de
laatste gemiddeld 15 jaar oud worden en de tamme gans 20 jaar. Factoren
als de exacte soort, de omgeving en de leefomstandigheden kunnen van
invloed zijn op de leeftijd die een gans waarschijnlijk zal bereiken.
Andere factoren die van invloed zijn op de leeftijd van een tamme gans
zijn gezondheidszorg en voeding.

: