Hebben kippen gevoelens? Hebben ze persoonlijkheden?

U weet misschien wel wat een kip is, maar verder weet u misschien
niet veel over ze. Tenzij je zelf kippen hebt of veel tijd doorbrengt
met deze vogels, kan hun leven een mysterie zijn. Als de meeste mensen
aan kippen denken, stellen ze zich deze vogels voor die op de grond
pikken voor voedsel, eieren leggen, of vlees leveren.

Als iemand kippen wil bezitten, vraagt hij zich misschien af wat hij
nog meer over deze vogels moet weten. Hebben kippen gevoelens en
persoonlijkheden? Zo ja, moet er nog iets worden overwogen voordat je
deze vogels in je leven verwelkomt?

Hoe verrassend het ook mag zijn om te leren, kippen hebben
wel degelijk gevoelens en kunnen hun emoties op verschillende manieren
uiten.
Elke vogel heeft ook een unieke persoonlijkheid. Laten
we kippen beter leren kennen en ze op een dieper niveau begrijpen.

Het kippenbrein

Het is soms moeilijk voor te stellen dat kippen iets anders zijn dan
vee, maar hun cognitieve vermogens zijn vergelijkbaar met die van
zoogdieren. De voorhersenen van kippen, die gebruikt worden voor
cognitie en emotionele vermogens, hebben dezelfde anatomische structuur
als de voorhersenen van zoogdieren. Dit is een wetenschappelijk bewijs
dat kippen in staat zijn gevoelens te hebben en emoties te tonen en te
begrijpen.

Kippen zijn vergeleken met dezelfde emotionele diepgang als een hond
of kat, en nu is het duidelijk waarom dat waar zou kunnen zijn.

Dr. Chris Evans, de beheerder van het laboratorium voor dierengedrag
aan de Macquarie Universiteit in Australië, vertelt over een truc die
hij uithaalt met het publiek op conferenties. Hij beschrijft de
eigenschappen van een kip zonder het dier bij naam te noemen. Het
publiek gaat er dan van uit dat hij het over apen heeft. De gedragingen
van de twee dieren lijken op elkaar, wat suggereert dat kippen
intelligenter zijn dan we ooit dachten.

Hebben kippen gevoelens?

Aangezien kippen in staat zijn gevoelens te ervaren, kan op grond van
hun hersenstructuur worden aangenomen dat ze een grote verscheidenheid
aan emoties kunnen voelen. Zonder het hen te kunnen vragen, is het
onmogelijk om met zekerheid te weten wat ze precies voelen, maar
observeren hoe kippen zich gedragen kan licht werpen op hun emotionele
toestand.

Kippen blijken bijvoorbeeld depressief te zijn wanneer zij van hun
kudde worden gescheiden. Ze hebben een sterk gemeenschapsgevoel en zijn
sociale dieren. Ze kunnen samenkomen voor vriendschap, warmte, of
wanneer ze bang zijn. Geïsoleerde kippen vertonen tekenen van stress
wanneer ze gescheiden worden gehouden van anderen, zoals plukken van
veren en zelfverminking.

Het is moeilijk uit te maken wat een kip voelt, maar er zijn
aanwijzingen dat ze in staat zijn complexe positieve en negatieve
emoties te ervaren. Interessant genoeg kunnen ze ook emotionele
besmetting vertonen, wat een vorm van empathie is.

Empathische kippen

Empathie wordt beschouwd als een vorm van emotionele intelligentie en
is het vermogen om zich in te leven in de emoties van een ander, deze te
delen en te begrijpen. Kippen tonen empathie op verschillende manieren,
maar het bewijs dat ze in staat zijn deze emotie te voelen, is hun
reactie wanneer hun kuikens in nood zijn.

In 2011 werd een experiment uitgevoerd om het empathisch bewustzijn
van de kippen te testen. Onderzoekers stelden kuikens bloot aan
oncomfortabele luchtstromen, waardoor ze noodkreten gingen slaken, meer
op de grond gingen pikken en minder gingen bewegen. De hen, die empathie
voor haar kuikens ervaart, vertoont zelf tekenen van nood met verhoogde
hartslag en luide roepen naar hen. Onderzoekers interpreteerden deze
tekenen als uitingen van empathie. Een vervolgexperiment het volgende
jaar toonde aan dat de hennen in deze periode sterkere noodkreten naar
hun kuikens lieten horen dan naar hun moeders. Deze experimenten bewezen
ook dat kippen sterke moederinstincten hebben.

Een ander experiment werd uitgevoerd aan de universiteit van Bristol,
waar kippen werden gevoederd met een mix van blauwe en gele maïs. De
blauwe maïskorrels waren gecoat met chemicaliën die de kippen ziek
maakten. Toen de kippen al snel doorkregen dat de blauwe maïs de ziekte
veroorzaakte en de gele niet, leerden ze de blauwe maïs volledig te
mijden. Toen de kippen kuikens kregen, werd hun hetzelfde maïsmengsel
aangeboden. Deze keer was de blauwe maïs volkomen veilig om te eten. De
hennen stuurden hun kuikens er nog steeds van weg en leerden hen het
niet te eten. Dit bewijst niet alleen dat de hennen niet wilden dat hun
kuikens zich ziek voelden, maar ook dat kippen culturele kennis kunnen
bezitten en deze kunnen doorgeven aan hun nakomelingen.

Hebben kippen
persoonlijkheden?

Kippen in kuddes hebben een pikorde waarin iedereen zijn plaats kent.
Deze sociale hiërarchie helpt hen om met elkaar om te gaan en bewijst
dat zij de gezichten en rangen van andere vogels kunnen herkennen. Ze
zien elkaar als individuen en kunnen zelfs in koppels van meer dan 100
vogels onderscheid maken tussen elkaar.

Hun persoonlijkheid wordt meestal gevormd door hun plaats in de
pikorde. Sommige kippen kunnen brutaal en moedig zijn. Andere zijn
verlegen en gereserveerd. Sommige kunnen zelfs aanhankelijk zijn,
terwijl andere juist agressief zijn. Zoals honden, katten en mensen
verschillende persoonlijkheden hebben, zijn dezelfde verschillen
opgemerkt bij kippen.

Hoe weet ik of mijn kip
gelukkig is?

We kunnen misschien niet precies weten hoe gelukkig een kip op een
bepaald moment is, maar er zijn wel dingen die we kunnen doen om ze zo
gelukkig mogelijk te maken. De Raad voor het welzijn van
landbouwhuisdieren heeft richtlijnen voor dierenwelzijn opgesteld die
bekend staan als de Vijf Vrijheden. Deze worden aanvaard als de gouden
standaard voor de behandeling van dieren en zullen hun fysieke en
mentale welzijn bevorderen en ondersteunen. Het zijn:

 1. Vrijheid van honger en dorst
 2. Vrij van ongemak
 3. Vrijheid van pijn, verwondingen en ziekte
 4. Vrijheid om normaal en natuurlijk gedrag te vertonen
 5. Bevrijding van angst en leed

Zijn kippen slim?

Kippen worden steeds populairdere huisdieren. Zelfs kippen die als
eierleggers in de achtertuin worden gehouden, worden tegenwoordig veel
beter behandeld dan in het verleden. Door meer te leren over kippen en
hoe ze zich gedragen, gaan mensen ze meer zien als meer dan alleen vee,
en meer als wezens met gevoel die een comfortabel leven verdienen.

Kippen spinnen niet en spelen geen apport met je, maar ze vertonen
wel tekenen dat hun intelligentie kan wedijveren met die van een hond of
kat. In sommige tests hebben kippen bewezen de intelligentie te hebben
van een 4-jarige mens. Zo werd kippen geleerd dat als ze voedsel
weigeren, ze later meer voedsel zullen krijgen. Een overweldigende 93%
van de vogels verkoos te wachten op de grotere beloning. Kippen kunnen
de tijd begrijpen en anticiperen op dingen die in de toekomst gaan
gebeuren.

Kippen tonen ook affectie op hun eigen manier.

Kunnen kippen pijn voelen?

Ja, kippen kunnen pijn voelen. Ze hebben verschillende receptoren in
hun huid die hen in staat stellen temperatuur, druk, pijn en angst te
voelen. De toppen van hun snavels zijn zeer gevoelig, en verwondingen
aan hun snavels kunnen bijzonder pijnlijk zijn voor hen.

 • Gerelateerd lezen: Zijn kippen slim? Dit is wat de wetenschap ons
  vertelt

Laatste gedachten

Kippen zijn levende wezens met persoonlijkheden die een breed scala
aan emoties kunnen voelen. Ze kunnen ook pijn, angst en troost voelen.
Het zijn intelligente dieren die empathie tonen voor hun jongen. Hoewel
mensen vaak verbaasd zijn over deze feiten over kippen, zijn ze
belangrijk om te weten als u van plan bent deze vogels te gaan houden.
Door meer over deze gevederde vrienden te weten te komen, kunnen we hun
leven aangenamer en gunstiger maken, zowel voor henzelf als voor de
mensen die voor hen willen zorgen.

 • Misschien wil je ook weten: Kunnen katten een hersenschudding
  krijgen? Wat je moet weten!

: Dewi Cahyaningrum,