3 slimme manieren om paardenmest te gebruiken

Een paard van gemiddelde grootte produceert ongeveer 30 tot 40 pond
mest per dag. Mest stapelt zich snel op, zelfs nog meer als je meerdere
paarden hebt. De meeste paardeneigenaren hebben wel een mesthoop in de
buurt van de stal of weide, maar wat doe je ermee als de mestberg
eenmaal vol is? We hebben een lijst samengesteld van de meest
milieuvriendelijke manieren om je paardenmest te gebruiken of op te
ruimen.

Toepassingen voor
paardenmest

1. Compost

Composteren is een geweldige optie om uw paardenmest om te zetten in
een bodemverbeteraar die boordevol geweldige voedingsstoffen zit om de
bodem te voeden. Composteren vermindert de behoefte aan commerciële
meststoffen en kan worden gebruikt voor uw eigendom of gedeeld met
anderen die meststoffen nodig hebben.

U zult een goed composteringssysteem moeten opzetten, wat enige
kosten met zich meebrengt. Deze optie vergt wat tijd en werk van u, maar
kan zelfs financieel lonend zijn als u ervoor kiest om uw gecomposteerde
mest te verkopen. Een goed composteringssysteem is essentieel voor het
doden van parasieten en onkruid in de mest, waardoor het een ideale
meststof wordt.

2. Verspreid het rond

U kunt uw mest verspreiden door het rechtstreeks van de stallen naar
het veld te brengen. Deze optie is het beste voor mensen met veel land
die een tractor of een mestverspreider bezitten. Na verloop van tijd zal
de op het veld uitgereden mest afbreken en voedzaam worden voor de
bodem. U kunt ook de gecomposteerde mest uitrijden, maar als u niet kunt
composteren, kunt u de mest toch uitrijden.

De Do’s en Don’ts van het verspreiden van mest

U kunt bodemtests uitvoeren om te zien welke delen van uw land het
meest geschikt zijn voor mest. Je zult het dun willen uitrijden en
ervoor zorgen dat het niet in weilanden komt waar je paarden momenteel
grazen.

Het is ideaal om uw paardenmest uit te strooien in de lente en de
zomer wanneer er droogte wordt voorspeld. Mest spoelt weg tijdens de
regen en het heeft niet veel zin om te verspreiden wanneer de grond
bevroren is.

De mest kan eitjes van parasieten bevatten die weken tot een paar
maanden kunnen overleven. Hoewel het veilig is voor onbewoond land, wil
je niet dat je paarden parasieten binnenkrijgen. Het is ook het beste om
gebieden te vermijden waar water stroomt, in de buurt van lokale
waterbronnen of uiterwaarden om besmetting te voorkomen.

Als uw mest gemengd is met zaagsel en geen composteringsproces heeft
doorlopen, kunt u een stikstofmeststof toedienen voordat u de mest
verspreidt. Het zaagsel bevat microben die stikstof aan de bodem
onttrekken en de groei belemmeren, en de stikstofmeststof gaat dat
effect tegen.

3. Wegslepen

De gemakkelijkste optie voor mest is om het weg te brengen zodat
anderen het kunnen gebruiken om te composteren en uit te strooien. Een
kiepwagen gebruiken om de paardenmest van uw terrein te vervoeren kan
duur zijn, maar is een goed idee voor wie geen tijd of materiaal heeft
om de mest zelf te composteren of uit te rijden.

U kunt contact opnemen met andere landbouwers of plaatselijke
milieuagentschappen om informatie te krijgen over voorzieningen in de
buurt die vrachtwagenladingen mest accepteren. U kunt al dan niet een
vergoeding moeten betalen voor het afleveren van de mest, maar dat hangt
af van de installatie.

Als u geen vrachtwagen hebt om de mest te vervoeren, zijn er
misschien diensten in uw buurt die de diensten aanbieden of zelfs een
“roll-off” container om de mest op uw eigendom te bewaren tot hij vol
is. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan dit soort diensten.

Redenen waarom u
uw paardenmest wilt gebruiken

Het op de juiste manier beheren en gebruiken van uw paardenmest is om
verschillende redenen belangrijk. Uw paarden, uw eigendom, en uw
omgeving kunnen allemaal beïnvloed worden door de manier waarop u uw
mest gebruikt. We zullen kijken naar enkele factoren die hierbij een rol
spelen:

Waterkwaliteit. Mest kan aanzienlijke schade
toebrengen aan nabijgelegen watervoorraden. Verontreinigende stoffen en
parasieten uit verkeerd afgevoerde mest kunnen door afspoeling van regen
in waterbronnen terechtkomen. Het is een milieurisico dat voor de
gezondheid van mens en dier het beste kan worden vermeden.

Nationale/Federale voorschriften. Er zijn zowel
federale als staatsvoorschriften betreffende het beheer van mest en de
gevaren van verontreiniging van de waterkwaliteit. Deze voorschriften
zijn meestal gericht op koeienboeren en zijn niet altijd van toepassing
op paardenfokkerijen, maar het hangt af van uw staat. Neem contact op
met uw staat of zelfs met de plaatselijke gemeente voor meer informatie
over dit soort voorschriften.

Ongedierte en Parasieten. Een mesthoop kan een
broedplaats worden voor ongedierte en parasieten. De mest kan eitjes van
parasieten bevatten en als daar niet goed voor wordt gezorgd, zullen de
eitjes uitkomen en de weide, het voedsel of de waterbronnen besmetten en
hun weg vinden naar de paarden. Mesthopen trekken ook verschillende
soorten vliegen aan. De vliegen zullen de mesthoop als broedplaats
gebruiken en de hoop zal snel overspoeld worden door vliegen en maden.
Het is ook niet ongewoon dat knaagdieren zich in de hoop ingraven.

Huisgeur en esthetiek. Een grote, steeds groeiende
hoop mest is niet bepaald een aangenaam zicht voor u of uw buren. De
mest veroorzaakt een ernstige stank, niet alleen wanneer hij vers is,
maar ook nadat hij een tijdje heeft gelegen en begint te schimmelen. Een
correct gebruik van mest kan voorkomen dat deze problemen te erg
worden.

U kunt deze problemen vermijden of op zijn minst minimaliseren met
een goed mestbeheerprogramma. En omdat paardenmest een bron van
voedingsstoffen is voor planten, kan het een waardevolle bron zijn. Het
beheer van paardenmest kan echter complex zijn, en wat werkt voor de ene
stal werkt misschien niet zo goed voor de andere. Stem uw programma af
op uw situatie.

Conclusie

Hoe je uiteindelijk je mest gebruikt, hangt af van het aantal paarden
dat je hebt, hoeveel land je hebt, je budget, de apparatuur die je hebt,
en de tijd die je over hebt. Je zult je opties moeten onderzoeken en
beslissen wat het beste werkt voor jou in jouw situatie.

Door uw mest op de juiste manier te gebruiken en te beheren, kunt u
verschillende problemen voorkomen. Paardenmest kan een geweldige bron
van mest zijn voor planten, omdat het zo rijk is aan voedingsstoffen. Of
u het nu composteert, over uw land verspreidt, of het laat vervoeren om
het door anderen te laten gebruiken, een gebruiksplan is goed voor het
milieu, uw eigendom en uw paarden.

Op zoek naar meer informatie over paardenverzorging? Kijk dan
eens op:

  • Hoe bouw je een paardenomheining (stap-voor-stap handleiding
    + tips)
  • DMSO voor Paarden: Alles wat je moet weten
  • Hoe zorg je voor een paard (verzorgingsblad &
    gids)

: GeorgiaLens,