10 Canada Dierenasiel statistieken en feiten om te weten in 2022

Opmerking: De statistieken in dit artikel zijn
afkomstig van bronnen van derden en vertegenwoordigen niet de mening van
deze website.

Canada staat bekend om zijn no-kill asielen, en veel minder gezonde
dieren worden elk jaar geëuthanaseerd in Canada dan in de Verenigde
Staten. In feite is het aantal adopties veel groter dan het aantal
euthanasies in Canada, en het aantal dakloze huisdieren in Canadese
asielen daalt geleidelijk. Dit is vooral te danken aan het beleid van de
meeste Canadese asielen om dieren te steriliseren en te castreren – de
meeste asielen staan niet toe dat dieren hun zorg verlaten zonder de
procedure. Dit helpt de huisdierenpopulatie in het algemeen te
verminderen, zij het geleidelijk.

Dat gezegd hebbende, zijn er nog steeds grote aantallen huisdieren in
asielen in heel Canada, waarvan de meerderheid katten zijn, op de voet
gevolgd door honden, maar ook veel andere soorten komen in asielen
terecht. Laten we eens kijken naar 10 Canadese statistieken over
dierenasielen die je in 2022 moet weten.

10 Canada
Dierenasielstatistieken

 1. Er zijn momenteel meer dan 170 dierenasielen in Canada.
 2. In 2019 namen Canadese asielen meer dan 100.000 katten en honden
  op.
 3. Canadese asielen namen in 2019 11.000 soorten andere dieren op.
 4. In Canadese asielen worden gemiddeld twee keer zoveel katten als
  honden opgevangen.
 5. Overbevolking is een belangrijke factor bij euthanasie in Canadese
  asielen.
 6. Slechts 10% van de honden in Canadese asielen wordt
  geëuthanaseerd.
 7. Slechts 15% van de katten in Canadese asielen wordt
  geëuthanaseerd.
 8. Bijna 45% van de Canadese asielhonden wordt herplaatst.
 9. Bijna 60% van de Canadese asielkatten wordt herplaatst.
 10. De gemiddelde verblijfsduur in Canadese schuilplaatsen is minder dan
  30 dagen.

Canadese dierenasielen in
cijfers

1. Er
zijn momenteel meer dan 170 dierenasielen in Canada.

(Humane Canada)

Humane Canada is een federatie van Societies for the Prevention of
Cruelty to Animals (SPCA’s) en humane gemeenschappen en vormt de
grootste gemeenschap van dierenwelzijnsorganisaties in Canada. In 2020
heeft Humane Canada een enquête gehouden om gegevens over asielen te
verzamelen, die is verzonden naar Canadese humane verenigingen en SPCA’s
in het hele land, die in meer dan 170 verschillende dierenasielen actief
zijn.

2.
In 2019 namen Canadese asielen meer dan 100.000 katten en honden
op.

(Humane Canada)

De enquête van 2020, waarin gegevens voor 2019 werden verzameld,
kreeg antwoorden van iets minder dan 50% van deze asielen. Volgens de
gegevens die van de deelnemende asielen werden ontvangen, namen deze
organisaties meer dan 78.000 katten en iets minder dan 28.000 honden op,
aantallen die sinds 2011 gelukkig geleidelijk zijn gedaald.

3.
Canadese asielen namen in 2019 11.000 soorten andere dieren op.

(Humane Canada) (World Animal Protection)

Uit het onderzoek bleek ook dat deze organisaties meer dan 11.000
soorten andere dieren opnamen. Hieronder vallen kleine zoogdieren, zoals
muizen, cavia’s en konijnen, en meer exotische huisdieren, zoals
papegaaien, pythons en schildpadden. Helaas zijn deze dieren veel
moeilijker te verzorgen en te herplaatsen, en daarom worden veel dieren
geëuthanaseerd wegens een gebrek aan adoptiemogelijkheden.

Overbevolking
is een belangrijke oorzaak van huisdieren in asielen

4.
Gemiddeld worden er twee keer zoveel katten als honden in Canadese
asielen opgenomen.

(Nature Canada)

In Canadese asielen worden meer dan tweemaal zoveel katten als honden
opgenomen, een trend die zich al tientallen jaren voordoet. Dit is
vooral te wijten aan het feit dat katten zonder toezicht rondzwerven en
aan een gebrek aan castratie en sterilisatie bij de Canadese
kattenpopulaties. Er is een groot percentage jonge katten in asielen –
opnieuw twee keer zoveel als bij honden – wat wijst op het voortdurende
probleem van ongeplande en ongewenste nesten.

5.
Overbevolking is een belangrijke factor bij euthanasie in Canadese
asielen.

(Canadees Instituut voor Diergezondheid)

Er zijn naar schatting 8,1 miljoen katten die in Canada als huisdier
worden beschouwd. Uit veel openbare enquêtes blijkt dat de top drie
bronnen van katten afkomstig zijn van vrienden of familieleden, wat erop
wijst dat een enorm percentage van de katten in Canada niet
gesteriliseerd of gecastreerd is. Doordat zoveel mensen op deze manier
aan katten en kittens komen, profiteren zij niet van de praktijken van
asielen, die alleen gesteriliseerde en gecastreerde katten uit de opvang
vrijlaten, en intacte poezen vrij laten rondlopen.

Dit resulteert in duizenden kittens zonder toekomstig tehuis, wat
adoptie uit asielen verhindert en het totale aantal katten in asielen
doet toenemen. Deze pure overbevolking is de belangrijkste oorzaak van
euthanasie in asielen.

Euthanasiecijfers in Canada
dalen

6.
Slechts 10% van de honden in Canadese asielen wordt geëuthanaseerd.

(Humane Canada)

Canada staat bekend om zijn no-kill asielen – weinig gezonde dieren
in Canadese asielen worden geëuthanaseerd – en met adoptiecijfers die
over het algemeen stijgen, meldde Humane Canada de laagste
euthanasiecijfers ooit, met slechts 10% van de honden in asielen die
werden geëuthanaseerd. Van dit aantal waren slechts 2% gezonde honden
die geen tehuis konden vinden.

7.
Slechts 15% van de katten in Canadese asielen wordt geëuthanaseerd.

(CBC)

Euthanasiepercentages dalen ook voor katten, maar door het enorme
volume zijn de aantallen groter dan bij honden. Ongeveer 15% van de
katten die door asielen werden opgevangen, werd geëuthanaseerd, maar
slechts ongeveer 2% daarvan waren gezonde individuen. Dit is een grote
verbetering ten opzichte van voorgaande jaren: In 2015 lag het aantal
dichter bij 20% en in 2008 was het maar liefst 54%.

Adoptiestatistieken
van Canadese asielen zijn aan het verbeteren

8. Bijna
50% van Canada’s asielhonden worden herplaatst.

(CBC) (CTV News)

De adoptiecijfers van Canadese asielen gaan omhoog. In 2015 werd 48%
van de asielhonden geadopteerd, een percentage dat volgens de laatste
gegevens stabiel blijft.

9. Bijna
60% van de Canadese asielkatten wordt herplaatst.

(CBC)

Dezelfde adoptietrend zet zich voort voor katten, met 57% van de
asielkatten die in 2015 werden geadopteerd – het hoogste aantal in twee
decennia. Dit is deels te danken aan de strenge castratie- en
sterilisatiepraktijken van de meeste asielen die voorkomen dat meer
katten dakloos worden, maar ook aan het feit dat asielen huisdieren
overdragen aan andere asielen en reddingsorganisaties om de kans op
adoptie te vergroten.

10.
De gemiddelde verblijfsduur in Canadese schuilplaatsen is minder dan 30
dagen.

(Humane Canada)

Hoe langer een kat of hond in een opvangcentrum verblijft, hoe groter
de kans is dat hun gezondheid en gedrag worden aangetast en
achteruitgaan, dus hoe korter hun verblijf, hoe beter. In 2019 was de
gemiddelde verblijfsduur voor honden 24 dagen en voor katten 29 dagen.
Voor katten is dit de kortste gemiddelde verblijfsduurcijfers die tot nu
toe zijn gemeld.

Veel gestelde
vragen over dierenasielen in Canada

1. Worden in
Canada dieren in asielen geëuthanaseerd?

De meeste asielen in Canada euthanaseren dieren onder bepaalde
omstandigheden. Echter, sommige asielen hebben een specifiek beleid.
Sommige asielen euthanaseren geen honden, andere geen katten, en weer
andere geen andere dieren dan honden en katten.

(The Canadian Veterinary Journal)

2. Zijn er veel
exotische huisdieren in Canada?

Ja! In totaal worden er naar schatting 1,4 miljoen wilde of exotische
huisdieren gehouden in Canada, wat grotendeels te wijten is aan het
gebrek aan wetten op het bezit van exotische en wilde huisdieren in het
land. Dit omvat bijna een half miljoen vogels, bijna 150.000 slangen, en
diverse amfibieën, spinachtigen, en zelfs wilde katten. Helaas vormen
veel van deze dieren een gevaar voor hun eigenaars en de mensen in hun
lokale gemeenschappen. Hierdoor en door het feit dat veel van deze
dieren moeilijk te verzorgen zijn, belanden zij in asielen. De meeste
van deze dieren hebben veel minder kans om herplaatst te worden dan
honden of katten.

(World Animal Protection)

3. Wat zijn “no-kill”
faciliteiten?

“No-kill” inrichtingen zijn een controversieel onderwerp geworden,
omdat echte no-kill inrichtingen een dier koste wat het kost in leven
houden, zodat er geen dieren worden geëuthanaseerd tenzij ze terminaal
ziek zijn of gevaarlijk voor het publiek. Hoewel dit aan de oppervlakte
geweldig lijkt, kan het emotionele en gedragsmatige lijden van dieren
net zo pijnlijk zijn als het fysieke lijden. Hoewel sommige van deze
dieren naar pleeggezinnen worden gebracht, worden vele maanden of zelfs
jaren in kooien gehouden. In veel van deze gevallen is euthanasie een
humanere optie.

De American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA),
bijvoorbeeld, stelt: “De ASPCA gelooft dat ongewenste huisdieren een
waardige, pijnloze dood verdienen in plaats van te lijden onder
wreedheden zoals ondervoeding, ziekte of trauma, resultaten die vaak
geassocieerd worden met een ongewenst en/of onverzorgd bestaan. Ook het
langdurig huisvesten van individuele honden en katten in kooien zonder
toegang tot beweging of sociale activiteiten is geen aanvaardbaar
alternatief. Euthanasie moet worden begrepen voor wat het is: een
laatste stap, een laatste optie om dieren verder lijden en ontberingen
te besparen.

(PETA)

Conclusie

De Canadese dierenasielen staan bekend om hun hoge adoptiecijfers,
lage euthanasiecijfers en lage inkomenscijfers in het algemeen. Het
strikte beleid van sterilisatie en sterilisatie voordat de dieren het
asiel verlaten, heeft ertoe geleid dat er veel minder dieren in asielen
terechtkomen en dat het aantal adopties stijgt.

Een probleem dat in Canada echter nog steeds enorm is, is het gebrek
aan wetgeving met betrekking tot het bezit van wilde en exotische
huisdieren, waardoor een groot aantal van deze dieren in asielen
terechtkomt. Deze dieren zijn veel moeilijker te herplaatsen en te
verzorgen, en bijgevolg worden veel van deze dieren uiteindelijk
geëuthanaseerd.

Bronnen

 • Humane Canada
 • Humane Canada
 • Wereld Dieren Bescherming
 • Natuur Canada
 • Canadees Instituut voor Diergezondheid
 • CBC
 • CTV News
 • Het Canadese Veterinaire Tijdschrift
 • Wereld Dieren Bescherming
 • PETA

 

: joangonzale,